Rakhyvelskungen King Camp Gillette

King Camp Gillette (1855-1932) var en uppfinnare och affärsman som grundade företaget Gillette och fick rakhyveln att slå igenom på bred front. Ibland sägs det att King Camp Gillette uppfann rakhyveln, men det stämmer inte. Rakhyvlar existerade redan innan Gillettes variant lanserades, men de var av den sort som är avsedd att hålla länge och behöver pysslas om efter varje användning för att behålla sin egg – precis som man sköter om rakknivar. Vad Gillette gjorde var att ta fram ett tunt rakblad som var så billigt att man istället kunde kasta det så snart det började bli slitet.

King Camp Gillette

En annan vanlig missuppfattning är att det var Gillette som introducerade den affärsmodell som idag kallas just rakhyvelsmodellen, där man säljer en produkt (själva hyveln) väldigt billigt och istället tjänar pengar på de tillbehör (rakbladen) som kontinuerligt behöver införskaffas. Sanningen är dock att Gillette Safety Razor Company inte började tillämpa den här modellen föränn flera av deras konkurrenter gjort det. När Gillette lanserade sin första rakhyvel kostade den 5 USD att köpa, och detta för en marknad där en genomsnittlig manlig arbetare tjänade kring 10 kronor i veckan.

Förutom att vara en enormt framgångsrik affärsman så var King Camp Gillette också frimurare och utopisk socialist. Han drömde om den perfekta staden Metropolis, där alla i USA skulle bo och som skulle förses med elektricitet från Niagarafallen. Han tyckte också att all tillverkning skulle ske av ett enda företag som skulle ägas av folket.

Gillette Safety Razor Company

Bakgrund

På 1890-talet arbetade King Camp Gillette för företaget Crown Cork and Seal, och fick där upp ögonen för engångskapsyler som kastades i soporna efter att man öppnat flaskan. (Till skillnad från skruvkorkar och liknande som kunde användas många gånger.)

Så småningom insåg King Camp Gillette att det var många män som ogillade att behöva pyssla om sina rakblad efter varje användning och som mycket hellre skulle kasta bladet i soporna när det började bli dåligt. Problemet var att rakblad på den här tiden var så dyra att få hade råd att skaffa nya istället för att sköta om dem.

Uppfinningar

Att få fram ett tillräckligt billigt rakblad var inte enkelt, eftersom tunnt och billigt stål var svårt att jobba med och få tillräckligt vasst. Maskinisten Steven Porter gjorde den första prototypen baserat på Gillettes ritningar. Prototypen förbättrades sedan av maskinisten William Emergy Nickerson, så att rakbladet fick bättre stöd. Det var också Nickerson som designade den maskin som krävdes för att rakbladen skulle kunna massproduceras, och han tog patent på metoder för att härda och vässa bladen.

Företaget

The American Safety Razor Company grundades år 1901 och ändrade året därpå namn till Gillette Safety Razor Company. King Camp Gillette satte sin bild och underskrift på förpackningarna som produkterna skulle säljas i, och erhöll varumärkesskydd för bägge.

En snabb succé

Produktionen av rakhyvlar och rakblad satte igång år 1903 och under det året sålde Gillette totalt 51 rakhyvlar och 168 rakblad. För 1904 hamnade de siffrorna på 90 884 rakhyvlar och 123 648 rakblad.

Framgångssagan berodde på flera faktorer. Gillette hade inte bara lyckats identifiera ett uppdämt behov hos konsumenterna, utan hade också tillsammans med sina samarbetspartners lyckats få till de tekniska lösningar som krävdes för att produkterna skulle bli verklighet och kunna massproduceras till låg konstnad. Företaget sjösatte också mycket välfungerande marknadsföringskampanjer.

Till en början sköttes försäljning och distribution av det separata företaget Townsend and Hunt, men det blev en del av Gillette redan år 1906.

Rakimperiet växer

Gillettes framgångar var enorma och innan år 1908 var över hade man fått igång tillverkning i både USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike och Tyskland.

År 1915 nådde försäljningen av hyvlar 450,000 och antalet blad 70 miljoner.

Första världskriget hjälpte indirekt till med marknadsföringen av rakblad som man kastar bort, för när USA gav sig in i kriget ingick den här typen av rakdon i den standardutrustning som delades ut till alla USA:s soldater i fält. Unga män som inte provat på den här typen av rakblad tidigare fick nu alltså en obligatorisk introduktion, och många av dem vande sig under kriget och blev trogna konsumenter därefter.

King Camp Gilette lämnar företaget

Så småningom sålde King Camp Gillette sin del av företaget till John Joyce, efter en långvarig intern strid dem emellan. Senare i livet ägnade sig King Camp Gillette mycket åt resor, och han blev ofta igenkänd av lokalbefolkningen eftersom de sett hans porträtt på Gillettes förpackningar.